Persberichten Groen

Groen maakt ‘Geluk’ inzet van verkiezingen

“Wat maakt jou gelukkig in je buurt?” Met die vraag opent Groen de campagne voor de lokale verkiezingen. Op een druk bijgewoonde campagne meetup sprak Groen-voorzitster Meyrem Almaci voor honderden campaigners. “Voor Groen staat het geluk van de mensen centraal. Het groot buurtonderzoek toont aan dat de Vlaming snakt naar minder verkeersdrukte, meer groen, betaalbaar wonen en een aangename en veilig buurt. Dat is de inzet voor Groen.”

“Geluk is een universeel streven en tegelijkertijd het meest individuele wat er bestaat, omdat het voor iedereen anders is. Maar er zijn wel een paar grote gemene delers,” stelt Almaci. “Basisvoorwaarden die iedereen een garantie bieden op een gelukkiger leven. Daarom werkt Groen aan een menselijke, eerlijke en gezonder buurt.”

Meer dan de helft van de Vlamingen en Brusselaars durft zijn kind van tien niet alleen te laten fietsen in de eigen buurt. Ze snakken naar een veiligere omgeving, met minder verkeer. In Gent is het circulatieplan een groot succes: een autoluwe binnenstad, veiliger verkeer, gezondere lucht. Almaci: “We hebben de stad terug gegeven aan haar inwoners. En ze nemen het met open armen aan. Als het aan ons ligt, hoeft geen enkele ouder nog bang te zijn om zijn kind naar school te laten fietsen. We pakken de onveiligheid en de luchtvervuiling grondig aan. Want Groen maakt gelukkig.”

De helft van de Vlamingen snakt naar meer bos en groen. “Dat is exact wat wij samen met jullie voor strijden. En dat doen we al. In verschillende steden en gemeenten zorgen we nu al voor de vergroening van de openbare ruimte. Als het van ons af hangt, krijgt elke Vlaming en Brusselaar gegarandeerd een bos op maximum 5 kilometer van zijn woonplaats en behouden we in de landelijke gemeenten de open ruimte. Want Groen maakt gelukkig.

Uit onderzoek blijkt ook dat de helft van de Vlamingen ontevreden is over de hoge woningprijzen. Ze hebben nood aan meer financiële ademruimte, aan betaalbare woningen. We zetten in op verbonden buurten waar mensen elkaar kennen, met een bruisende lokale economie en waar een betaalbare woning geen verre droom is maar een recht van iedereen. Want Groen maakt gelukkig.

De campagne meetup luidt ook het startschot van een grote deur aan deur campagne. “Onze campagne is niet gebouwd op dure advertenties of goedkope slogans maar wel op de overtuiging en de inzet van duizenden doeners die samen met Groen kiezen voor een menselijkere, eerlijkere, gezondere buurt. In heel het land trekken duizenden doeners de straat op met een flyer gedrukt op bloemzaadpapier met de centrale vraag: “Wat maakt jou gelukkig in je buurt?”

Het buurtonderzoek is uitgevoerd door IVOX bij 1000 Vlamingen en Nederlandstalige Brusselaars in de periode tussen 29 maart 2018 en 4 april 2018 in opdracht van Groen. Foutenmarge bedraagt 3,02%.

Deze regering sluit de ogen voor handel met schurkenstaten

Volgens het weekblad Knack vervolgt de douane drie Vlaamse bedrijven voor de correctionele rechtbank van Antwerpen omdat ze niet de juiste vergunningen hebben voorgelegd bij de export van chemische producten naar Syrië. Een aantal van deze producten worden gebruikt bij de aanmaak van chemische wapens. “Hoe is dit kunnen gebeuren? Gaan onze diensten dan zo laks om met die controles? Hoe kan het dat de regering de ogen sluit voor handel met schurkenstaten als Syrië? Ik verwacht tekst en uitleg van de regering hierover”, stelt Wouter De Vriendt, kamerlid Groen. Groen vraagt dat de regering een plan van aanpak uitwerkt om handel met dictatoriale regimes en terroristen uit te sluiten.

Bombardementen alleen brengen vrede niet dichterbij

Vanochtend voerde een coalitie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een reeks bombardementen uit in Syrië, als vergelding voor het gebruik van chemische wapens door het Syrische leger, en als waarschuwingssignaal richting Rusland. Ook Groen veroordeelt het gebruik van chemische wapens, maar bombardementen alleen zullen geen vrede veroorzaken in Syrië. “Wij kijken met afschuw maar de herhaaldelijke en blijvende inzet van de meest gruwelijke vormen van oorlogsvoering die steeds opnieuw meedogenloos en doelgericht op gewone burgers worden losgelaten. Na zeven jaar en een dodentol van honderdduizenden is elke keer opnieuw duidelijk geworden dat je er nood is aan een echte diplomatieke strategie. Bombardementen en spierballengerol brengen vrede niet dichterbij, maar zorgen voor een verder escalatie. De enige weg nu is eindelijk echte diplomatieke gesprekken richting vrede. Dat is nu prioriteit”, stellen Meyrem Almaci en Wouter De Vriendt, kamerleden van Groen.

N-VA ontloopt verantwoordelijkheid met harde demarche

N-VA wil leerlingen weer sneller naar het buitengewoon onderwijs sturen, omdat we ze niet meer zouden kunnen helpen in het gewoon onderwijs. Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman: “Het gebrek aan ondersteuning en de structurele onderfinanciering in het basisonderwijs los je niet op door segregatie opnieuw in te voeren. N-VA ontloopt verantwoordelijkheid met harde demarche. Een steeds wijzigend beleid, met onvoldoende inzet van mensen en middelen, ondergraaft het draagvlak voor inclusief onderwijs. En dat is de verantwoordelijkheid van heel de regering.”

Basisonderwijs verdrinkt: Groen stelt vijf reddingsboeien voor

Ons basisonderwijs verdrinkt haast in de toenemende werkdruk en het nijpend tekort aan middelen, dat bleek vandaag opnieuw uit een reportage van PANO. Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman: "Onderwijs is voor veel mensen een roeping, maar jammer genoeg geven steeds meer leerkrachten er vroegtijdig de brui aan door het gebrek aan werkzekerheid en de steeds hoger wordende werkdruk. Dat kan en dat moet dringend anders. Leerkrachten en directeurs worden vandaag veel te weinig gewaardeerd voor hetgeen ze doen. We mogen niet vergeten dat zij de toekomstige generatie opvoeden en vormen. Het wordt dringend tijd voor een heropwaardering van het basisonderwijs. In de publieke opinie, maar zeker ook in het beleid."

Dagvaarding Schauvliege: "Wanneer neemt minister haar verantwoordelijkheid?"

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege wordt twee keer gedagvaard vanwege de slechte luchtkwaliteit, maar dat lijkt haar koud te laten. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman is teleurgesteld in de lauwe reactie van Schauvliege. “Als burgers een minister voor de rechter dagen, zou dat een wake-up call moeten zijn. Voor Schauvliege begint het dagelijkse realiteit te worden, en nog gaat er geen belletje rinkelen. Het wordt dringend tijd dat Schauvliege luistert naar wat er op straat leeft en eindelijk doet waarvoor ze verkozen is: een verantwoordelijk beleid voeren waar de mensen achter kunnen staan. In plaats daarvan blijft ze koppig beleidsbeslissingen nemen die ons leefmilieu niet of nauwelijks vooruit helpen en dwingt ze betrokken burgers om dan maar via de rechtbank hun gelijk te halen. Dat is intriest.” Meuleman verwijst hiermee naar andere rechtszaken waarin burgers beslissingen van Schauvliege aanklaagden: Essers, de Klimaatzaak, de leemontginning in Mater en Volkegem, …

Capaciteitstekort in jeugdhulp: "Wachtlijsten aanpakken alleen is onvoldoende"

Elke week laat de jeugdrechter drie jongeren vrij omdat er simpelweg nergens plaats voor ze is. Vlaams parlementslid voor Groen Elke Van den Brandt is niet verrast. “Dit is het zoveelste signaal dat er grote problemen zijn in de jeugdhulp. Na de stakingen en de berichten dat er jongeren in de cel geplaatst worden wegens plaatsgebrek, trekken de jeugdrechters opnieuw aan de alarmbel. Met capaciteitsuitbreiding in de instellingen alleen gaan we er niet komen, daarom pleit Groen al langer voor een stevig masterplan jeugdhulp, met investeringen over de hele keten.”

Nieuwe planschaderegeling legt bom onder betonstop

Om de betonstop mogelijk te maken, werkt de Vlaamse regering momenteel aan een aantal instrumenten. Eén van de veelgenoemde instrumenten is de verhoging van de planschaderegeling : als bouwgrond open ruimte wordt, moet de eigenaar vergoed worden voor de minwaarde. Een eerste simulatie leert dat deze verhoging onbetaalbaar is, en lokale besturen dus niet meer zal toelaten om open ruimte te vrijwaren van bebouwing. "Het begin van het einde van de betonstop," voorspelt Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen.)

 

Anti-discriminatieplan Homans is gemiste kans

Groen reageert erg ontgoocheld op het actieplan anti-discriminatie van N-VA minister van wonen Homans. “Het momentum was er om een echt ambitieus plan uit te werken. Een groot deel uit het middenveld was al geruime tijd vragende partij voor maatregelen om ook discriminatie op de huurmarkt streng te handhaven. En ook meerderheidspartijen CD&V en Open VLD uitten zich het voorbije jaar als voorstander van praktijktesten. Bovendien bestelde de minister zelf recent nog een onderzoek bij het Steunpunt Wonen. Uit deze studie kwam naar voren dat praktijktesten onontbeerlijk zijn wanneer we discriminatie op de huurmarkt wensen te bestrijden. Maar de minister legt nu zowel de resultaten van het onderzoek als het standpunt van de andere partijen naast zich neer, dat is een schande,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Luchtkwaliteit in scholen: “Schauvliege en Crevits kunnen nu niet langer achterblijven”

In 6 op de 10 Belgische scholen is de luchtkwaliteit zorgwekkend tot slecht. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De zorgwekkende cijfers roepen op tot dringende maatregelen vanuit het beleid. Vlaams parlementsleden Ingrid Pira en Elisabeth Meuleman vechten al jaren voor de erkenning van het probleem en aangepaste oplossingen. “Voorlopig is de regering stoïcijns doof gebleven voor onze voorstellen, maar na vandaag wordt dat wel zeer moeilijk. Kinderen zijn veel gevoeliger voor de negatieve effecten van luchtvervuiling. Het wordt dringend tijd dat de bevoegde instanties de ernst van de situatie erkennen en beseffen dat ze door hun nalatigheid een hele generatie opzadelen met gezondheidsproblemen. Er moeten nu maatregelen genomen worden om onze kinderen zo veel mogelijk te beschermen." aldus Elisabeth Meuleman.

Martin Selmayr: De Europese Commissie heeft nood aan lessen ethiek

Op vraag van de groene fractie voerde het Europees Parlement maandag een debat over de recente benoeming van christen-democraat Martin Selmayr tot Secretaris-Generaal van de Europese Commissie. De groenen hebben ook gevraagd om de kwijting voor de begroting van de Europese Commissie over 2016 uit te stellen tot er meer klaarheid is over Selmayr-Gate en andere recente affaires.

"Investeringen openbaar vervoer in de Rand moeten prioritair zijn”

Groen reageert onthutst op het bericht dat de Vlaamse trams in de Rand rond Brussel nog lang op zich zullen laten wachten, zoals De Tijd vandaag meldt. "De Brusselse Ring staat vandaag stil en ook de rest van het wegennetwerk in de Rand is geheel verzadigd. Investeringen in openbaar vervoer zijn er broodnodig. De deadline in 2020 was er niet voor niks, het is letterlijk vijf voor twaalf. Minister Weyts is niet alleen minister van mobiliteit, maar ook van de Vlaamse Rand. Dat hij met die dubbele bevoegdheid de nodige investeringen niet weet te verwezenlijken, is stuitend," aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

 

Vervuilende kachels: Groen schuift kachelplan naar voren

Houtkachels zijn de belangrijkste en tegelijkertijd meest vervuilende bron van hernieuwbare energie in Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege kondigde al enige tijd geleden een actieplan luchtvervuiling aan waarbij ze de uitstoot van zowel verkeer als huisverwarming zou aanpakken. Dat plan laat nu al maanden op zich wachten, terwijl mensen met een houtkachel gisteren en vandaag de oproep krijgen om niet te stoken. In afwachting van een plan van de minister, stelt Groen zelf een kachelplan voor dat opgesteld werd in overleg met de sector. Vlaams parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman: “Mensen met een houtkachel weten het op de duur niet meer: is hun verwarming nu goed of slecht voor het milieu? Hout is immers een hernieuwbare energiebron en voor huishoudens een bijzonder klimaat-vriendelijke manier om te verwarmen. Maar bij elke fijn-stofpiek horen ze dat hout-verbranding de grote boosdoener is. Het kan niet zijn dat iets wat schijnbaar goed is voor het klimaat, tegelijkertijd onze luchtkwaliteit hypothekeert. Met Groen geloven we dat het anders kan: we kunnen wel degelijk evolueren naar een Vlaanderen dat maximaal inzet op hernieuwbare energie èn op zuivere lucht. En moderne houtkachels kunnen hier absoluut een rol in spelen. De overheid moet het voortouw nemen en ervoor zorgen dat de meest ecologische keuzes ook de meest logische keuzes worden.”
 
Meuleman maakt de vergelijking met auto’s. “Ook het verkeer zorgt voor heel wat vervuiling. De overheid heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak: eerst de meest vervuilende auto’s weren in bijvoorbeeld lage emissiezones, mensen fiscaal stimuleren om voor minder vervuilende auto’s te kiezen en op termijn evolueren naar louter elektrische wagens. Eenzelfde traject is mogelijk bij kachels: in de eerste fase weren we de meest vervuilende smoorkachels, we geven extra stimuli om deze te vervangen door performante pelletketels en op termijn willen we omschakelen naar warmtepompen of warmtenetten op 100% hernieuwbare stroom.”
 

EU wil ondoordachte financiële injecties voor de wapenindustrie

De Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees parlement steunde vandaag de plannen waarbij de Europese Unie financiële steun zou bieden aan de wapenindustrie voor het ontwikkelen van nieuwe wapens. “Dat is om verschillende redenen een domme en niet-efficiënte beslissing; en onze fractie steunde dit niet,” aldus Bart Staes (Europarlementslid Groen).

Lage emissiezone: vaak gestelde vragen

Menselijker, eerlijker en gezonder.

Onze mobiliteit botst op haar grenzen. Eén van die grenzen is de luchtkwaliteit. Die is ondermaats en dat treft ons allemaal, de zwaksten eerst. Daarom pleit Groen voor een lage emissiezone voor heel Vlaanderen en Brussel als één van de maatregelen van een actieplan voor gezonde lucht.

Iedereen moet mobiel blijven. Een mobiliteitsbeleid is er voor iedereen, ook voor de 1 op 5 Belgen die vervoersarm zijn en dus niet in staat zijn om zich van hun woning naar hun werk, winkel of vrijetijdsactiviteit te verplaatsen. Daarom investeren we in openbaar vervoer, fiets- en voetgangersinfrastructuur en kiezen we voor een mobiliteitsbudget voor elke werknemer in plaats van een bedrijfswagen voor sommigen. De invoering van een lage emissiezone gaat niet over één nacht ijs. Essentieel is dat er voldoende tijd en begeleidingsmaatregelen zijn om de omslag te maken naar een menselijkere, eerlijkere en gezondere mobiliteit.

Radio Dialoog #3 - Praten met Dalilla Hermans

In de derde aflevering voeren Kristof Calvo en Imade Annouri een geanimeerd gesprek met Dalilla Hermans. Hermans is auteur van het boek 'Brief aan Cooper en de wereld' en journaliste bij Charlie Magazine. Na haar derde plaats in de slimste mens ter wereld, is ze wereldbekend in Vlaanderen.

De impact van die bekendheid komt aan bod in het begin van het gesprek. Vervolgens praten de drie jonge dertigers over de toon van het publiek debat, de rol van de media en de uitdagingen voor de politiek. Hermans is optimistisch gestemd: de jonge generatie kan eigen platforms creëren om het verschil te maken. En empathie is een essentiële sleutel om op een geloofwaardige manier in gesprek te kunnen gaan met elkaar. Hermans roept progressieve politici op om een ambitieus, positief tegenverhaal te brengen. ‘Radio Dialoog’ is een tijdelijke podcast waarin Groen-parlementsleden Kristof Calvo en Imade Annouri het gesprek aangaan over samenleven. Ze willen vooral luisteren naar wat interessante denkers en doeners te vertellen hebben over hun ervaring in de samenleving. Met die getuigenissen en ervaringen gaan ze politiek aan de slag. Luister ook naar de twee vorige afleveringen met Khalid Benhaddou en Bart Brandsma.

Factcheck kernenergie

"Volledige kernuitstap zal elektriciteitsfactuur van gezinnen fors opdrijven"

In elk scenario zal de elektriciteitsfactuur van gezinnen stijgen als we evenveel elektriciteit blijven verbruiken en als alle heffingen en bijdragen die nu in de factuur zitten, er in blijven.

Het klopt echter niet dat de factuur meer zal stijgen als we de kerncentrales sluiten dan als we ze open houden. Vroeg of laat zullen we de kerncentrales moeten vervangen. Hoe langer we hiermee wachten hoe hoger de kostprijs, want intussen moeten we verloren geld stoppen in die oude centrales om ze aan de gang en veilig te houden. De investeringskost voor de verlenging van de kerncentrale Tihange 1 kostte meer dan 600 miljoen euro en van Doel 1 en 2 minstens 700 miljoen euro. In het algemeen wordt de kostprijs voor het verlengen van een kerncentrale door Elia (de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet) geschat op minstens 800 miljoen euro per gigawatt en door Energyville op 1 miljard euro per gigawatt (= 1 gigawatt is ongeveer 1 grote kerncentrale). Ook de berging van kernafval kost massa's geld: dit wordt nu al geschat op 9 miljard en meer.

Door het onnodig verlengen van de levensduur van de reeds lang afgeschreven kerncentrales, blijven groothandelsprijzen van elektriciteit kunstmatig laag, waardoor veel overheidssubsidies nodig zijn voor financiering van alle andere vormen van energieproductie (zowel gas als hernieuwbaar). Bedrijven profiteren van die tijdelijk lage groothandelsprijzen, terwijl gezinnen daar niet van kunnen genieten, maar wel de rekening voor de subsidies betalen.

Energie halen uit wind en zon is nu al goedkoper dan uit olie en gas en zal in de toekomst nog goedkoper worden. Dus is het meest verstandige om hierin te investeren.

Conclusie: niet waar

"Volledige kernuitstap is niet duurzaam want leidt tot veel hogere CO2 uitstoot"

Het minste CO2 stoten we uit als we minder energie verbruiken en alles uit zon en wind halen. Dus daar moeten we zo snel mogelijk geraken. Kerncentrales blokkeren dat, want ze verpesten het investeringsklimaat. De kernuitstap zal de investeringen in zon en wind en energiebesparing enorm versnellen.

Uit een belangrijke studie van begin 2017 van Energyville (in opdracht van Febeliec, de organisatie van de bedrijven die het meest elektriciteit verbruiken) blijkt dat een scenario met kernuitstap, veel hernieuwbare energie en sterk inzetten op energiezuinigheid minder CO2-uitstoot (11,6 Mton in 2030) dan een scenario waarbij we 2 kerncentrales openhouden (14,7 Mton in 2030).

Elektriciteit is minder dan een vijfde van ons energiegebruik. De vermindering van de CO2-uitstoot moeten we vooral realiseren door het gebruik van fossiele brandstoffen voor warmte en transport sterk te verminderen. De daling van broeikasgassen die we tegen 2030 moeten halen in gebouwen, transport en landbouw is zes keer groter dan wat er in het slechtste geval bijkomt door de kernuitstap.

De gascentrales die we bouwen in de overgangsfase, beperken we tot een minimum en schakelen we alleen in als het echt nodig is.

Duurzaamheid is trouwens niet alleen een kwestie van CO2. Kernafval opslaan en uranium ontginnen is helemaal niet duurzaam.

Conclusie: niet waar

"Volledige kernuitstap leidt tot bevoorradingsonzekerheid"

Kerncentrales vallen voortdurend stil door veiligheidsproblemen en zelfs in ons land door sabotage. We kunnen er niet op vertrouwen. Tihange 1, waarvan de levensduur met 10 jaar werd verlengd, draait maar 1 dag op 2. Sinds het verlengen van de exploitatievergunning van de kerncentrale Tihange 1 in 2015, heeft deze centrale welgeteld 37,5 % van de tijd gedraaid.

Duitsland maakt een Energiewende door zonder dat de bevoorrading in gevaar komt. Tussen 2005 en 2017 steeg de stroomproductie er met 5%: hernieuwbaar +348%, nucleair -54%, steenkool -30%, bruinkool -4%, aardgas +18%. Stroom uit kernenergie, bruin- en steenkool viel terug met 133 Terrawattuur = 30%. Duitsland besliste net dat het de klimaatdoelstellingen van 2030 kan en wil halen, en tegelijk wil verder gaan met de kernuitstap. Duitsland zou nooit de bevoorradingszekerheid van haar industrie op het spel zetten en vindt dus dat dit perfect kan samengaan met een kernuitstap.

Duitsland heeft recent beslist om de klimaatdoelstellingen tegen 2020 bij te stellen naar -30% in plaats van -40%. De laatste drie jaren bleef de uitstoot quasi status quo. Dit is vooral te wijten aan CO2-uitstoot van transport, gebouwen en industriële sector en de lichte stijging van het energiegebruik, dus te weinig energie-efficiëntie. De emissies in de elektriciteitssector daalden wel lichtjes, door een daling van elektriciteitsproductie in kolencentrales. Al blijft bruinkool inderdaad een probleem dat dringend moet worden aangepakt in Duitsland.

Conclusie: niet waar