Milieu

Groen Berlaar is een milieu partij.  We zien milieu als het People-Planet-Profit kruispunt.

 

Actueel

In 2007 heeft de lokale afdeling van Groen in Berlaar op de gemeenteraad een voorstel ingediend om ook in onze gemeente een klimaatplan op te stellen.

Het ingediende kilimaatplan bevatte zelfs 10 concrete voorstellen.

Het gemeentebestuur onderscheidt zich in het verwijderen van gezonde bomen terwijl de zieke of gevaarlijke dode exemplaren blijven staan. Groen vindt het bijzonder jammer dat het beloofde bomenbeheerplan achterwege blijft en zeker dat onze gemeentelijke werklieden niet de kans krijgen om zich bij te scholen in groenbeheer. In de

gemeenteraad werden alweer nieuwe beloften geformuleerd. Goed...